„GOLDI” Piotr Goldewicz

Ul. Bajana 65/5

54-129 Wroc³aw

 

Tel. kontaktowy  663 896 893